České normy a tabulky

Český normalizační institut

Český normalizační institut byla státní příspěvková organizace, která byla v roce 2008 zrušena rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušena. Díky rozhodnutí Ministerstva obchodu a průmyslu byla tato příspěvková organizace pověřena zajišťovat tvorbu, vydávání a pravidelné zveřejňování českých technických norem.

V současné době zajišťuje tuto činnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Norma je směrnice či pravidlo, které je nutné dodržovat, jeho dodržování je závazné.

Co se týče technických norem, tak ty přesně zaručují, že je výrobek vyroben podle požadovaných vlastností, provedení a podle požadovaného tvaru a že je postup práce opravdu uskutečněn tak, jak má být uskutečněn. Všechny normy jsou k dispozici na úřadě. Pokud máte pocit, že jsou dohledatelné na internetu, tak je vaše domněnka špatná. Na internetu mohou být zveřejněny pouze normy, které se týkají změn či úplně nových norem.

Zveřejnění jiných norem je trestné a nezákonné. Český normalizační institut sídlil v Praze na ulici Biskupský dvůr. Jak už bylo řečeno, tak ho nahradil jiný úřad, který byl pověřen všemi náležitostmi a také určitou zodpovědností.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Zákony a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.