Český normalizační institut

České normy a tabulky

Český normalizační institut

Český normalizační institut byla státní příspěvková organizace, která byla v roce 2008 zrušena rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušena. Díky rozhodnutí Ministerstva obchodu a průmyslu byla tato příspěvková organizace pověřena zajišťovat tvorbu, vydávání a pravidelné zveřejňování českých technických norem.

V současné době zajišťuje tuto činnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Norma je směrnice či pravidlo, které je nutné dodržovat, jeho dodržování je závazné.

Co se týče technických norem, tak ty přesně zaručují, že je výrobek vyroben podle požadovaných vlastností, provedení a podle požadovaného tvaru a že je postup práce opravdu uskutečněn tak, jak má být uskutečněn. Všechny normy jsou k dispozici na úřadě. Pokud máte pocit, že jsou dohledatelné na internetu, tak je vaše domněnka špatná. Na internetu mohou být zveřejněny pouze normy, které se týkají změn či úplně nových norem.

Zveřejnění jiných norem je trestné a nezákonné. Český normalizační institut sídlil v Praze na ulici Biskupský dvůr. Jak už bylo řečeno, tak ho nahradil jiný úřad, který byl pověřen všemi náležitostmi a také určitou zodpovědností.

Vložil Zákony | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Normy ČSN

Všechny normy, které jsou zajišťovány normalizačním úřadem jsou platné pro všechny osoby v České republice. Normy, ve kterých jsou provedeny změny a které jsou úplně nové jsou ve většině případů zveřejněny na internetu.

Ostatní normy, které jsou dávno platné není možné na nějakých soukromých internetových stránkách nebo zveřejňovat, protože se jedná o trestný čin. Platné normy je samozřejmě nutno dodržovat. Tvorbu a vydávání norem v současné době zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Označení ČSN znamená Česká soustava norem, do tohoto názvu jsou zahrnuty všechny platné, změněné a dokonce i připravované nové normy. Každá norma je označena šestimístnou číslicí, která udává zařazení a širší hospodářský obor. V České republice jsou platné i převzaté Evropské normy, které se označují původním označením, za dvojtečkou, která je uvedena hned za číslicemi je označen rok vydání normy.

Od jistého roku zveřejnilo Ministerstvo financí a obchodu a průmyslu to, že všechny normy spadají pod Český normalizační institut, tak tomu platilo několik let až do chvíle, kdy byl opět funkčností pověřen jiný orgán. Český normalizační institut jako takový už bohužel neexistuje, jednalo se o příspěvkovou organizaci, která byla před lety zrušena a všechny její pravomoci převzali jiné orgány.

Vložil Dodržované normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Emisní normy euro tabulka

V důsledku přísných předpisů se v současné době zlepšují emisní charakteristiky automobilů. Směrodatný je velký technický průkaz vozu, kde naleznete v kolonce emise číslo automobilové směrnice. Podle této směrnice se můžete orientovat v Euro tabulce, kde naleznete normu Euro, kterou plní motor vašeho vozu.

Dříve si spousta lidí, když ještě nebylo v technickém průkazu vozidla zadáno číslo směrnice zajeli pouze do Stanice měření emisí a tam mechanici zjistily údaje. Dnes to ale už není možné, protože hodnoty pro směrnice jsou určovány při homologaci na speciálním přístroji, dynamometu, který je v určování velice přesný.

Také se jedná o velice drahý a na obsluhu složitý přístroj, ke kterému je nutné mít patřičné osvědčení. Bez osvědčení není možné stroj obsluhovat. Samozřejmě je nutné dle směrnice zaplatit určitý poplatek. Poplatek je vypočítán z toho, jakou směrnici Euro váš automobil plní. Vše se také odráží od roku výroby vašeho vozu. Pokud se v průkazu nenachází žádná směrnice podle které by bylo možné se orientovat v tabulce, tak je nutné obrátit se na poradnu Státní technické kontroly, která nejen že pravidelně kontroluje stav vozidla, ale i to, zda byl zaplacen emisní poplatek.

Emisní poplatky, které jsou určeny v tabulkách neplatí jen pro osobní automobily, ale i pro nákladní vozy nebo autobusy.

Vložil Normy na internetu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Normy online

Normy online, které naleznete na internetu jsou buď úplně nově stanovené normy nebo jsou v některých bodech provedeny změny. Normy jako takové prostě není možné na internetu zveřejnit, stahovat je nebo něco podobného. Ty které jsou k dispozici jsou právě ty upravené nebo nové.

Veškeré jiné zveřejňování platných norem je trestné a důkladně sledované. Pokud ale máte zájem o nahlédnutí do norem je nutné navštívit normalizační institut, nejlépe úřad pro technickou normalizaci, kde jsou všechny doposud schválené normy k dispozici. Jediné co je k dispozici na internetu je vyhledávání v normách.

Můžete si tak bez problémů zjistit, které znaky odpovídají jakým normám. Je však nutné znát označení normy, její název, klíčová slova nebo třídicí znak. Třídicí znaky jsou jako jediné k dispozici online, ale nikoli ke stažení. Samotné internetové stránky, které zveřejňují úpravy v normách nebo jejich změny musí vlastnit povolení, bez kterého je okamžitě patřičná osoba trestně stíhána a postižena opravu vysokou pokutou.

Normy jsou samozřejmě platné pro všechny občany České republiky, v zahraničí se o tyto normy stará několik jiných společností a rovněž jsou v republice zavedeny normy, které jsou platné v zahraničí. Porušování norem je velice přísně trestně stíháno a dokonce někdy až odnětím svobody.

Vložil Normy na internetu | Štítek , , , , , , | Zanechat komentář

Normy ČSN zdarma ke stažení

V současné době nejsou normy Českého normalizačního institutu k dispozici na internetu ke stažení zdarma. Ke zveřejnění norem a k jejich stažení je nutné mít povolení od příslušného orgánu a to obvykle není možné a dokonce ani tak jednoduché získat, protože podle právní úpravy, která je platná pro Českou republiku není možné zveřejňovat normy.

V případě, že si majitel webových stránek zveřejní na svých stránkách platné normy a ještě k tomu je možné, aby si je široká veřejnost stahovala, tak se jedná o porušení zákona, které je trestně a finančně stíháno.

Odlišná situace ale je, když jsou normy upravovány nebo v případě, že jsou zveřejněny nové normy. V tomto případě normalizační institut vydává povolení, že je možné úpravy v normách zveřejnit, ale není možné je stáhnout do počítače zdarma.

Pokud ale skutečně zapátráte na internetu, tak máte možnost se dostat na stránky, kde jsou zveřejněny normy za určitý poplatek. Cena jedné složky norem stojí asi 500Kč, ale rozhodně tyto stránky nejsou ověřené a tak není známo, zda-li se nejedná o podvod.

Dále je možné normy získat přímo na normalizačním úřadu, kde jsou k dispozici opravdu každému a to dokonce bez poplatku. Jen cesta k jejich získání není tak pohodlná.

Vložil Normy na internetu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hygienické normy

Hygienické normy jsou jedny z nejdůležitějších norem, které je nutné dodržovat zejména co se týče potravinářského průmyslu, restaurací, škol a školek.

Tyto normy je nezbytné dodržovat a jejich porušování je opravdu vysoce finančně stíháno a pravidelně kontrolováno. Nejen, že musejí být provozy udržovány v čistém a dobrém stavu, ale je kladen důraz i na vnější uspořádání věcí a konstrukce.

Provozovna musí být uspořádána tak, aby bylo možné se pravidelně věnovat úklidu a údržbě prostoru, aby bylo možné pravidelně větrat a v případě, že se v provozovně nachází kontaminovaný odpad, tak musí být speciálně tříděn. V případě, že se jedná o provozovny jako jsou jídelny či restaurace, tak je především nutné, aby byl kladen důraz nejen na čistotu pracoviště, ale i na kvalitu a čerstvost potravin, které se zde nacházejí.

Co se týče kosmetických a kadeřnických salonů, tak je nutné, aby byli stěny salonů do výšky 1,5metrů obloženy omyvatelnými materiály a nechybělo zde žádné vybavení, které musí být rovněž omyvatelné. Zároveň je nutné, aby ve většině provozoven byl sterilizátor, který důkladně zbaví všechny pomůcky kontaminace. Sterilizátor nemusí být přítomen v jídelnách nebo restauracích, zde postačí myčka na nádobí. Ve všech provozovnách, bez ohledu na jejich zaměření je nutné, aby byla k dispozici jak teplá, tak i studená voda.

Vložil Normy | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

ISO normy

Zkratka ISO je název pro mezinárodní organizaci, která se zabývá tvorbou norem. Normy je možné si obstarat na Českém normalizačním institutu, kde je zároveň možné sjednat si poradenství, které zajistí to správné rozhodnutí, zda si zakoupit ISO či ne. Jak je jistě všem známo, tak všechno něco stojí a není tomu jinak ani u těchto mezinárodních norem.

Cena není jednotná, ale odráží se od požadované normy. Norem ISO je obrovská spousta a obvykle se normy týkají systému řízení a jejich aplikaci v praxi, ve společnosti jako takové. Certifikáty ISO zajišťují že společnost zaručuje tu nejvyšší kvalitu prodávaných výrobků, jejich vysokou jakost a splňuje všechny požadavky.

V praxi to znamená, že firma dodává své služby v kvalitě přesně podle objednávky a nedochází k žádnému nedorozumění mezi podnikem a klientem. Firmy, které jsou vlastníky ISO se najdou v České republice jen výjimečně.

Obvykle české společnosti nedosahují takové kvality a takové pracovní morálky, aby byli hodni tohoto certifikátu. Samozřejmě je nutné rozlišovat klasické české firmy a zahraniční firmy, které mají celosvětově několik desítek poboček.

Většina firem, které jsou zahraniční a své pobočky mají právě u nás, jsou držiteli certifikátu ISO. Další věc je, že ne všechny české firmy mají na certifikát peníze.

Vložil Dodržované normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hromosvody normy

Hromosvod, pro mnoho lidí spíše bleskosvod je název pro zařízení, které vytváří vodivou cestu pro blesk z nebe. Instaluje se zejména v objektech nebo přímo na nich, kde by blesk mohl poškodit nejen majetek, ale zejména zdraví okolních lidí. Z důvodu bezpečnostního zajištění musejí dokonce i výrobci pro hromosvody brát ohledy na určité normy a jich se držet.

Kontrolu, zda je výrobek vyroben podle normy a splňuje všechny požadavky by měla provádět pověřená a kvalifikovaná osoba, která ve finále zodpovídá za kvalitu výrobku. Hromosvody musí být sestaveny ze tří hlavních částí, to je nejdůležitější bod normy.

První část tvoří jímací vedení, dále svody vedení a nakonec uzemnění. Hromosvody jsou obvykle instalovány po celé délce domu nebo jiného objektu, pokud není dáno jinak ve stavebním plánu a vše je uvedeno v normách. Hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které nejen že odolávají korozím, ale musí být vyrobeny z vysoce kvalitních, odolných a životných materiálů, které nepodléhají zkáze.

Obvykle jsou k výrobě používány materiály jako jsou pozinkované prvky, prvky ze slitiny, hořčíku a křemíku. Ve chvíli, kdy je hromosvod instalován, tak je současně přizván revizní technik, který provádí důkladnou kontrolu. Nejen že je kontrola prováděna tak, aby hromosvod odpovídal všem normám, ale především aby se zjistilo, zda je hromosvod dobře a správně uzemněn.

Vložil Normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Technické normy

Technické normy jsou určité požadavky, které stanovují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost nebo ochranu a zdraví. Technická norma jako taková působí ve státě jako pravidlo, které je závazné, stanovuje přesné provedení nebo vlastnosti objektu, jeho tvar nebo uspořádání podle postupů práce a jeho způsobu provedení podle řádně zpracované technické dokumentace. Stanoveny jsou normy platné pro Českou republiku, tak normy mezinárodní. Ústředním orgánem, který se stará o správný chod norem je Úřad pro technickou normalizaci. Seznam technických norem se dá najít nejen na internetových stránkách České normy, ale případně je možné se o jejich platnosti informovat.

Tyto stránky jsou aktualizovány téměř každý měsíc a tak je předpokládáno, že jsou informace platné. Normy jsou zde zařazeny do jednotlivých přehledných kategorií. V kategorii norem stavba a energie naleznete všechny momentálně dostupné normy z oboru stavebnictví.

V technických normách jsou zahrnuty nejen informace o tom, jak by měl výrobek vypadat, ale především jeho technické požadavky, jeho technické předpisy, které se musí řídit technickou normou. Všechny výrobky jsou opatřeny autorským zákonem, která jsou chráněna speciálním ustanovením, není tedy dovolené je porušovat nebo jakkoli měnit.

Tak stejně tomu platí i v jiných státech v rámci vyvážení českých výrobků.

Vložil Dodržované normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Právní norma

Právní normy jsou závazná pravidla chování, které má povinnost dodržovat každý občan České republiky, jsou státem uznanou formou předpisů a jejich dodržování je vynutitelné státní mocí. To v praxi znamená, že nedodržování právních norem je trestné. Právní norma jako taková je obvykle rozdělována do tří základních složek.

Tyto tři složky jsou vyjádřeny ve dvou větách, kde jim není příliš rozumět a proto ani nestojí za zmínku. Složky se dělí na dispozici, hypotézu a sankci. Už podle těchto názvů vyplývá oč se jedná.

Dispozice je vyjádření příkazu nebo povinnosti dané státem, v případě, že někdo najde ztracenou věc je nucen ji vrátit původnímu majiteli. Toto je pouze příklad dispozice. Poku tomu tak neučiní, tak nesplnil příkaz, zákon a může být trestně stíhán. Tak stejně je to i s krádeží cizího majetku.

Hypotéza je pouze tvrzení, které potvrzuje platnost dispozice. Nakonec je sankce, která je uplatněna v případě, že osoba, která má plnit své dispozice – povinnost je neplní. V tu chvíli může přijít trest a to ve dvou formách. Finanční nebo rovnou vězeňský. Vzhledem k tomu, že v naší republice není povolen trest smrti, tak se tato varianta vylučuje a s největší pravděpodobností ještě několik let bude vylučována.

Vložil Zákony | Štítek , , , , , | Zanechat komentář