České normy a tabulky

Archív štítků: Hromosvody

Hromosvody normy

Hromosvod, pro mnoho lidí spíše bleskosvod je název pro zařízení, které vytváří vodivou cestu pro blesk z nebe. Instaluje se zejména v objektech nebo přímo na nich, kde by blesk mohl poškodit nejen majetek, ale zejména zdraví okolních lidí. Z důvodu bezpečnostního zajištění musejí dokonce i výrobci pro hromosvody brát ohledy na určité normy a jich se držet.

Kontrolu, zda je výrobek vyroben podle normy a splňuje všechny požadavky by měla provádět pověřená a kvalifikovaná osoba, která ve finále zodpovídá za kvalitu výrobku. Hromosvody musí být sestaveny ze tří hlavních částí, to je nejdůležitější bod normy.

První část tvoří jímací vedení, dále svody vedení a nakonec uzemnění. Hromosvody jsou obvykle instalovány po celé délce domu nebo jiného objektu, pokud není dáno jinak ve stavebním plánu a vše je uvedeno v normách. Hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které nejen že odolávají korozím, ale musí být vyrobeny z vysoce kvalitních, odolných a životných materiálů, které nepodléhají zkáze.

Obvykle jsou k výrobě používány materiály jako jsou pozinkované prvky, prvky ze slitiny, hořčíku a křemíku. Ve chvíli, kdy je hromosvod instalován, tak je současně přizván revizní technik, který provádí důkladnou kontrolu. Nejen že je kontrola prováděna tak, aby hromosvod odpovídal všem normám, ale především aby se zjistilo, zda je hromosvod dobře a správně uzemněn.

Vložil Normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář