České normy a tabulky

Archív štítků: DPH

DPH ve stavebnictví 2012

DPH se samozřejmě nevyhne jedinému oboru a výjimkou není ani stavebnictví. Na začátku roku 2012 proběhlo několik změn, které se týkají platby daně, které se samozřejmě budou během let jistě měnit. Daň se zvedla, stejně jako všechno ostatní.

Od začátku roku nabyla platnosti nová úprava v zákoně, která přenesla povinnost na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací na stavebních objektech. Osoba, která je plátcem DPH je nutná na vystaveném daňovém dokladu uvést přesnou výši daně, kterou je nutné zaplatit a která je v práci zahrnuta. Při provádění stavebních prací je nutné složit na začátku roku zálohu na DPH, na konci daného roku bude uděláno vyúčtování, kde plátce daně buď doplatí nebo mu bude část daně vrácena.

To lze považovat za poměrně rozumný krok. Někteří plátci ve stavebnictví mohou dosáhnout snížené sazby daně, ale jen v případě, že jejich realizace stavby či projektu bude uskutečněna do příslušného data v daném roce. Výše daně se odráží i od počtu splněných prací a podle tipu práce, která je prováděna. V současné době jsou na internetových stránkách Ministerstva financí jen omezené informace. Samozřejmě je ale možné obrátit se přímo na Finanční úřad, kde budou poskytnuty všechny podrobné informace nejen ohledně placení daně, ale i ohledně zálohy na daně.

Vložil Poplatky a služby | Štítek , , , , | Zanechat komentář