České normy a tabulky

Právní norma

Právní normy jsou závazná pravidla chování, které má povinnost dodržovat každý občan České republiky, jsou státem uznanou formou předpisů a jejich dodržování je vynutitelné státní mocí. To v praxi znamená, že nedodržování právních norem je trestné. Právní norma jako taková je obvykle rozdělována do tří základních složek.

Tyto tři složky jsou vyjádřeny ve dvou větách, kde jim není příliš rozumět a proto ani nestojí za zmínku. Složky se dělí na dispozici, hypotézu a sankci. Už podle těchto názvů vyplývá oč se jedná.

Dispozice je vyjádření příkazu nebo povinnosti dané státem, v případě, že někdo najde ztracenou věc je nucen ji vrátit původnímu majiteli. Toto je pouze příklad dispozice. Poku tomu tak neučiní, tak nesplnil příkaz, zákon a může být trestně stíhán. Tak stejně je to i s krádeží cizího majetku.

Hypotéza je pouze tvrzení, které potvrzuje platnost dispozice. Nakonec je sankce, která je uplatněna v případě, že osoba, která má plnit své dispozice – povinnost je neplní. V tu chvíli může přijít trest a to ve dvou formách. Finanční nebo rovnou vězeňský. Vzhledem k tomu, že v naší republice není povolen trest smrti, tak se tato varianta vylučuje a s největší pravděpodobností ještě několik let bude vylučována.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Zákony a označen , , , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.