České normy a tabulky

Archív štítků: Povolení ke stavbě

Projektové práce ve stavebnictví

Projektová práce je nezbytnou součástí pro stavbu, přístavbu nebo větší přestavbu rodinného domku, bytu nebo kteréhokoli objektu. Projektovou prací se zabývají zejména architekti, výsledkem projektové práce je projektová dokumentace stavebního objektu.

Projektová dokumentace se dělí na několik částí, samozřejmě podle stavebního objektu a obsahuje průvodní část, technickou zprávu a výkresovou část. Výkresová část je velice důležitá. Je to podrobný výkres technické zprávy, je zde vykresleno vše jak bude vypadat, jaké budou použity materiály a dokonce i rozměry místností, dveří, balkonů a dalších částí bytového objektu a jeho jádra.

Projektovou dokumentaci je nutné předložit stavebnímu úřadu ještě před zahájením práce, následně bude buď práce schválena nebo ne. Zpracovat tuto dokumentaci je velice náročné a to nejen časově, ale především manuálně. Proto jsou tyto práce velice drahé a rozhodně ji nikdy nezpracuje nikdo, kdo není vzdělaný v oboru. Součástí projektové dokumentace může být i přesný nebo hrubý rozpočet pro výstavbu. To zahrnuje ale další práci na dokumentech, přesné výpočty a daleko více finančních prostředků jen za samotné zpracování. Co je ale jisté, že projektová práce byla a vždy bude potřeba.

Bez projektové dokumentace není nikdy možné získat povolení ke stavbě, k větším úpravám a bez platné dokumentace nebude nikdy objekt zapsán v katastru nemovitostí.

Vložil Vše pro stavbu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Stavební zákon

Stavební zákon by měl znát alespoň částečně ten, kdo se chystá nejen stavět, ale i rekonstruovat nebo provádět přístavbu a to jak na domě, tak i v bytě. Některé změny je totiž nutné hlásit na stavebním úřadě nebo je nutné na ně mít dokonce povolení.

Ve stavebním zákonu je detailně rozepsáno, na které úpravy či stavby je nutné mít povolení a které stačí pouze ohlásit. V případě, že si kdokoli neví rady se stavebním zákonem, tak je nutné obrátit se právě na stavební dozor, který detailně vysvětlí co je nutné udělat případně na celou stavbu dohlédne a vše zařídí na stavebním úřadě.

Pokud nedochází k výrazným zásahům do objektu – vybourání stěny v domě či bytě, tak není nutné mít ani povolení, ani nic hlásit. Jedná se zejména o malování či údržbu stěn, výměnu kuchyňské linky nebo vany a oken. Jedná se totiž o udržovací práce, které nijak nemění navrhovaný objekt, ale pouze ho zvelebují. Povolení je nutné právě ve chvíli, kdy se chystáte učinit větší zásah do interiéru domu či bytu. Tzn. vybourání stěny, přístavba domu, garáže nebo balkonu, rozvod elektroinstalace či plynu.

V tomto případě je nutné, aby těsně po dokončení stavby přišla ze stavebního úřadu revize, která stavbu či změnu schválí.

Vložil Zákony | Štítek , , , , | Zanechat komentář