České normy a tabulky

Archív štítků: Normy

Český normalizační institut

Český normalizační institut byla státní příspěvková organizace, která byla v roce 2008 zrušena rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušena. Díky rozhodnutí Ministerstva obchodu a průmyslu byla tato příspěvková organizace pověřena zajišťovat tvorbu, vydávání a pravidelné zveřejňování českých technických norem.

V současné době zajišťuje tuto činnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Norma je směrnice či pravidlo, které je nutné dodržovat, jeho dodržování je závazné.

Co se týče technických norem, tak ty přesně zaručují, že je výrobek vyroben podle požadovaných vlastností, provedení a podle požadovaného tvaru a že je postup práce opravdu uskutečněn tak, jak má být uskutečněn. Všechny normy jsou k dispozici na úřadě. Pokud máte pocit, že jsou dohledatelné na internetu, tak je vaše domněnka špatná. Na internetu mohou být zveřejněny pouze normy, které se týkají změn či úplně nových norem.

Zveřejnění jiných norem je trestné a nezákonné. Český normalizační institut sídlil v Praze na ulici Biskupský dvůr. Jak už bylo řečeno, tak ho nahradil jiný úřad, který byl pověřen všemi náležitostmi a také určitou zodpovědností.

Vložil Zákony | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Emisní normy euro tabulka

V důsledku přísných předpisů se v současné době zlepšují emisní charakteristiky automobilů. Směrodatný je velký technický průkaz vozu, kde naleznete v kolonce emise číslo automobilové směrnice. Podle této směrnice se můžete orientovat v Euro tabulce, kde naleznete normu Euro, kterou plní motor vašeho vozu.

Dříve si spousta lidí, když ještě nebylo v technickém průkazu vozidla zadáno číslo směrnice zajeli pouze do Stanice měření emisí a tam mechanici zjistily údaje. Dnes to ale už není možné, protože hodnoty pro směrnice jsou určovány při homologaci na speciálním přístroji, dynamometu, který je v určování velice přesný.

Také se jedná o velice drahý a na obsluhu složitý přístroj, ke kterému je nutné mít patřičné osvědčení. Bez osvědčení není možné stroj obsluhovat. Samozřejmě je nutné dle směrnice zaplatit určitý poplatek. Poplatek je vypočítán z toho, jakou směrnici Euro váš automobil plní. Vše se také odráží od roku výroby vašeho vozu. Pokud se v průkazu nenachází žádná směrnice podle které by bylo možné se orientovat v tabulce, tak je nutné obrátit se na poradnu Státní technické kontroly, která nejen že pravidelně kontroluje stav vozidla, ale i to, zda byl zaplacen emisní poplatek.

Emisní poplatky, které jsou určeny v tabulkách neplatí jen pro osobní automobily, ale i pro nákladní vozy nebo autobusy.

Vložil Normy na internetu | Štítek , , , , | Zanechat komentář