České normy a tabulky

Archív štítků: Normalizační institut

Normy ČSN

Všechny normy, které jsou zajišťovány normalizačním úřadem jsou platné pro všechny osoby v České republice. Normy, ve kterých jsou provedeny změny a které jsou úplně nové jsou ve většině případů zveřejněny na internetu.

Ostatní normy, které jsou dávno platné není možné na nějakých soukromých internetových stránkách nebo zveřejňovat, protože se jedná o trestný čin. Platné normy je samozřejmě nutno dodržovat. Tvorbu a vydávání norem v současné době zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Označení ČSN znamená Česká soustava norem, do tohoto názvu jsou zahrnuty všechny platné, změněné a dokonce i připravované nové normy. Každá norma je označena šestimístnou číslicí, která udává zařazení a širší hospodářský obor. V České republice jsou platné i převzaté Evropské normy, které se označují původním označením, za dvojtečkou, která je uvedena hned za číslicemi je označen rok vydání normy.

Od jistého roku zveřejnilo Ministerstvo financí a obchodu a průmyslu to, že všechny normy spadají pod Český normalizační institut, tak tomu platilo několik let až do chvíle, kdy byl opět funkčností pověřen jiný orgán. Český normalizační institut jako takový už bohužel neexistuje, jednalo se o příspěvkovou organizaci, která byla před lety zrušena a všechny její pravomoci převzali jiné orgány.

Vložil Dodržované normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Normy ČSN zdarma ke stažení

V současné době nejsou normy Českého normalizačního institutu k dispozici na internetu ke stažení zdarma. Ke zveřejnění norem a k jejich stažení je nutné mít povolení od příslušného orgánu a to obvykle není možné a dokonce ani tak jednoduché získat, protože podle právní úpravy, která je platná pro Českou republiku není možné zveřejňovat normy.

V případě, že si majitel webových stránek zveřejní na svých stránkách platné normy a ještě k tomu je možné, aby si je široká veřejnost stahovala, tak se jedná o porušení zákona, které je trestně a finančně stíháno.

Odlišná situace ale je, když jsou normy upravovány nebo v případě, že jsou zveřejněny nové normy. V tomto případě normalizační institut vydává povolení, že je možné úpravy v normách zveřejnit, ale není možné je stáhnout do počítače zdarma.

Pokud ale skutečně zapátráte na internetu, tak máte možnost se dostat na stránky, kde jsou zveřejněny normy za určitý poplatek. Cena jedné složky norem stojí asi 500Kč, ale rozhodně tyto stránky nejsou ověřené a tak není známo, zda-li se nejedná o podvod.

Dále je možné normy získat přímo na normalizačním úřadu, kde jsou k dispozici opravdu každému a to dokonce bez poplatku. Jen cesta k jejich získání není tak pohodlná.

Vložil Normy na internetu | Štítek , , , , | Zanechat komentář