Český normalizační institut

České normy a tabulky

Výška zábradlí dle normy

Výška zábradlí u terasy nebo u balkonu je řízena dle určitých norem, které je prostě nutné dodržovat, aby byla stavba schválena. Výška zábradlí je rozdílná pro lodžie a terasy nebo balkony. Norem je opravdu dobré se držet a důkladně se o nich informovat nejen na stavebním úřadě.

Zábradlí je nezbytnou součástí každého balkonu, bez zábradlí nikdy nebude kolaudace povolena a tak je nutné si práci odborníků raději ještě nechat zkontrolovat třeba znalcem. Zábradlí je trvalá a pevná konstrukce, která je zasazena buď do spodní části balkonu či terasy nebo přímo do stěn okolo prostoru. Musí být umístěna naprosto na pevno, bez možnosti odsunutí či odtržení. Nejmenší základní výška pro kterékoli zábradlí je jeden metr.

Najdou se samozřejmě i zábradlí, která jsou vyšší a to zejména v panelákových bytech, kde jsou balkony v opravdu vysoké výšce. Zábradlí může být vyrobeno z různých materiálů jako je beton, železo nebo silný plast. Samozřejmě jsou také přesně stanoveny mezery, které se mohou v zábradlí nacházet. Mohou se nacházet buď po celé délce nebo na okrajích. Zpravidla jsou k vidění mezery ve spodních částech, kde by neměli být větší než 3cm.

Balkony a terasy musí být odvodněny drenážním systémem, který je nutné provést u všech staveb balkonů či teras bez ohledu na umístění zábradlí.

Vložil Normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

DPH ve stavebnictví 2012

DPH se samozřejmě nevyhne jedinému oboru a výjimkou není ani stavebnictví. Na začátku roku 2012 proběhlo několik změn, které se týkají platby daně, které se samozřejmě budou během let jistě měnit. Daň se zvedla, stejně jako všechno ostatní.

Od začátku roku nabyla platnosti nová úprava v zákoně, která přenesla povinnost na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací na stavebních objektech. Osoba, která je plátcem DPH je nutná na vystaveném daňovém dokladu uvést přesnou výši daně, kterou je nutné zaplatit a která je v práci zahrnuta. Při provádění stavebních prací je nutné složit na začátku roku zálohu na DPH, na konci daného roku bude uděláno vyúčtování, kde plátce daně buď doplatí nebo mu bude část daně vrácena.

To lze považovat za poměrně rozumný krok. Někteří plátci ve stavebnictví mohou dosáhnout snížené sazby daně, ale jen v případě, že jejich realizace stavby či projektu bude uskutečněna do příslušného data v daném roce. Výše daně se odráží i od počtu splněných prací a podle tipu práce, která je prováděna. V současné době jsou na internetových stránkách Ministerstva financí jen omezené informace. Samozřejmě je ale možné obrátit se přímo na Finanční úřad, kde budou poskytnuty všechny podrobné informace nejen ohledně placení daně, ale i ohledně zálohy na daně.

Vložil Poplatky a služby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Projektové práce ve stavebnictví

Projektová práce je nezbytnou součástí pro stavbu, přístavbu nebo větší přestavbu rodinného domku, bytu nebo kteréhokoli objektu. Projektovou prací se zabývají zejména architekti, výsledkem projektové práce je projektová dokumentace stavebního objektu.

Projektová dokumentace se dělí na několik částí, samozřejmě podle stavebního objektu a obsahuje průvodní část, technickou zprávu a výkresovou část. Výkresová část je velice důležitá. Je to podrobný výkres technické zprávy, je zde vykresleno vše jak bude vypadat, jaké budou použity materiály a dokonce i rozměry místností, dveří, balkonů a dalších částí bytového objektu a jeho jádra.

Projektovou dokumentaci je nutné předložit stavebnímu úřadu ještě před zahájením práce, následně bude buď práce schválena nebo ne. Zpracovat tuto dokumentaci je velice náročné a to nejen časově, ale především manuálně. Proto jsou tyto práce velice drahé a rozhodně ji nikdy nezpracuje nikdo, kdo není vzdělaný v oboru. Součástí projektové dokumentace může být i přesný nebo hrubý rozpočet pro výstavbu. To zahrnuje ale další práci na dokumentech, přesné výpočty a daleko více finančních prostředků jen za samotné zpracování. Co je ale jisté, že projektová práce byla a vždy bude potřeba.

Bez projektové dokumentace není nikdy možné získat povolení ke stavbě, k větším úpravám a bez platné dokumentace nebude nikdy objekt zapsán v katastru nemovitostí.

Vložil Vše pro stavbu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Stavební práce

Stavební práce je velice široký pojem, který v sobě zahrnuje několik druhů prací. Jednou samozřejmě bude stavební práce potřebovat každý z nás, někteří dokonce i rady odborníků. Stavební práce jsou nejen stavby rodinných domů, bytových objektů nebo nákupních center, ale i přestavby a rekonstrukce interiérů, fasád nebo přestavby a přístavby na domech či bytech.

Ještě před zahájením stavební práce je nutné získat stavební povolení, ale toto platí opravdu jen u některých prací, jako je stavba či přístavba. Při provádění stavebních prací je nutné, aby byl dodán kvalitní materiál.

Ne vždy platí, že levný materiál je k kvalitní a tak je nutné vybírat skutečně dobrého dodavatele stavebních materiálů. V případě, že si u některých stavebních prací nevíte příliš rady je vhodné zaplatit si stavební dozor, který zajišťuje nejen dohled nad kvalitou odvedené práce, ale zajišťuje i všechny potřebné smlouvy nebo rady ohledně výběru materiálu pro stavbu.

Každý, kdo se rozhodne pro stavbu je obvykle nucen vybrat si stavební dozor, který samozřejmě není zadarmo. Ceny ale nejsou příliš vysoké i když by mohli v některých případech zasáhnout do rozpočtu. Vše ale záleží na požadovaných službách. Stavební práce byli a vždy budou nezbytnou součástí celého světa. Stavět se bude stále a materiál se stále bude zpracovávat, ať už se jedná o ten stavební nebo o ten elektroinstalační.

Vložil Vše pro stavbu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Stavební zákon

Stavební zákon by měl znát alespoň částečně ten, kdo se chystá nejen stavět, ale i rekonstruovat nebo provádět přístavbu a to jak na domě, tak i v bytě. Některé změny je totiž nutné hlásit na stavebním úřadě nebo je nutné na ně mít dokonce povolení.

Ve stavebním zákonu je detailně rozepsáno, na které úpravy či stavby je nutné mít povolení a které stačí pouze ohlásit. V případě, že si kdokoli neví rady se stavebním zákonem, tak je nutné obrátit se právě na stavební dozor, který detailně vysvětlí co je nutné udělat případně na celou stavbu dohlédne a vše zařídí na stavebním úřadě.

Pokud nedochází k výrazným zásahům do objektu – vybourání stěny v domě či bytě, tak není nutné mít ani povolení, ani nic hlásit. Jedná se zejména o malování či údržbu stěn, výměnu kuchyňské linky nebo vany a oken. Jedná se totiž o udržovací práce, které nijak nemění navrhovaný objekt, ale pouze ho zvelebují. Povolení je nutné právě ve chvíli, kdy se chystáte učinit větší zásah do interiéru domu či bytu. Tzn. vybourání stěny, přístavba domu, garáže nebo balkonu, rozvod elektroinstalace či plynu.

V tomto případě je nutné, aby těsně po dokončení stavby přišla ze stavebního úřadu revize, která stavbu či změnu schválí.

Vložil Zákony | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Stavební materiály

Stavební materiály jsou nezbytnou součástí při každé stavbě. Především je nutné si uvědomit ještě před zahájením stavby, jaký materiál je nezbytný k jejímu zahájení. Při výběru dodavatele stavebních materiálů je nutné brát ohled nejen na cenu, ale i na kvalitu materiálů, které jsou za nízké ceny nabízeny.

Ne vždy je nízká cena zárukou té nejvyšší kvality. Snadno by se tak mohlo stát, že zakoupené materiály jsou nekvalitní nebo dokonce porušené. Některé stavební materiály je nutné skladovat v absolutním suchu, protože by mohla být narušena jejich funkčnost a jejich účel. To platí zejména u cementu. Pojem stavební materiály je velice široký.

Můžeme sem zařadit nejen cement a písek, ale dokonce i okna, kompletní střešní krytiny nebo cihly a kachle. Zkrátka všechno na co si při stavbě vzpomenete. Při výběru těch nejlepších a zároveň levných stavebních materiálů vám může pomoci stavební dozor. Pokud však nemáte stavební dozor momentálně k dispozici budete se muset spolehnout jen na sebe nebo na rady ostatních stavitelů.

Zejména je vhodné vybírat si dodavatele stavebních materiálů z vašeho regionu a taky toho, který zajišťuje dovoz zakoupeného materiálu až na stavbu. Nejen, že vám tak dodavatel ušetří práci, ale především i čas a peníze, na které je nutné při stavbě jakéhokoli objektu brát zřetel.

Vložil Vše pro stavbu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Stavební dozor

Ten, kdo nemá žádné zkušenosti se stavebním dozorem, tak s největší pravděpodobností nikdy nestavěl dům nebo nebyl přítomen na žádné stavbě. Stavební dozor je skutečně velice důležitou součástí každé stavby a to i v případě, že se jedná o stavbu rodinného domku.

Nejen, že je stavební dozor schopný a pověřený jednat s dodavateli všech materiálů, pomáhat při jejich správném výběru, ale především pomáhá při tvorbě smluv, kontroluje průběžně stavbu, provádí kontrolu kvality práce, předpisů a norem a dokonce i správného použití materiálů.

Obvykle naprostý laik má pocit, že nepotřebuje zbytečně platit žádný stavební dozor. Není tomu tak. Po uplynutí let může takový člověk začít litovat svých chyb, když se mu dům začne hroutit nad hlavou, začne do něj téct, pronikne vlhkost nebo jiné nepříjemné věci. Stavební dozor dohlíží na to, aby se žádný z těchto případů během let nestal. Stavební dozor by měl být přítomen na stavbě alespoň dvakrát do týdne. Záleží samozřejmě na složitosti a odvedené práci na stavbě. Všechna práce ale něco stojí a výjimkou není ani stavební dozor. Obvykle se cena odvozuje od náročnost práce stavebního dozoru.

Pokud je nutné, aby byl přítomen opravdu kvalifikovaný stavební dozor s tím nejvyšším možným vzděláním, může jeho cena za jednu hodinu být až něco přes 800Kč.

Vložil Poplatky a služby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Stavební dozor ceník

Každá stavba, která je prováděna je originální. Není příliš moc případů, kdy se najdou domy se stejným základem. Stavební dozor je nutný při realizaci kterékoli stavby a kdekoli. Cena stavebního dozoru je poměrně vysoká a to především v případě, kdy je na stavební dozor kladen důraz a v případě, že je nutné, aby byl stavební dozor přítomen na stavbě co nejvíce.

V tomto případě by se mohla činnost stavebního dozoru velice prodražit. Samozřejmě se cena stavebního dozoru odráží podle rozsahu požadovaných služeb a podle realizace projektu. Stavebním dozorem se v současné době zabývá několik společností, které mají na svých internetových stránkách uvedeny ceny. Ceny, které jsou zde uvedeny jsou kalkulovány za jednu hodinu.

Obvykle cena za stavební dozor nepřesahuje 800Kč za hodinu, jedná se však o sazbu pro dozor, který vykonává tu nejvyšší koordinační činnost a je přítomen vysoce kvalifikovaný člověk. Takové stavby nejsou žádné rodinné domy, ale jedná se o stavby obrovských domů nebo nákupních center.

Většinou je nutné, aby byl stavební dozor přítomen na stavbě jednou či dvakrát do týdne. Samozřejmě záleží na rozsahu již odvedené práce, na počtu zaměstnaných osob a také na dozorci, jak zhodnotí danou situaci stavby. V mnoha případech tak stavební dozor vyjde až na několik desítek korun.

Vložil Poplatky a služby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Stavební nářadí

Pojem stavební nářadí je velice široký pojem. Jak už z názvu vyplývá jedná se o nářadí určené nejen ke stavbě, ale i k montáži nebo pomůcky ke stavbě jako jsou žebříky či lešení. Kompletní stavební nářadí je možné zakoupit nejen přímo u výrobce, ale i v prodejnách stavebních materiálů nebo doplňků do domácnosti.

Obvykle je široký výběr stavebního nářadí prodáván ve velkoobchodech. Samozřejmě je také možné nakupovat přímo na internetu. K nakupování na internetu se stále více lidí obrací. Služba je jednoduchá, pohodlná a nemusíte trávit dlouhé hodiny v prodejnách. Zboží je zde stručně popsáno a cena je rovněž uvedena u všech produktů.

Pokud se jedná o opravdového znalce, tak s největší pravděpodobností nebude potřebovat ani žádné bližší informace o produktu. Pokud nemáte zájem nářadí kupovat, protože by jste ho pravděpodobně už nikdy víc nevyužily, tak je možné obrátit se na společnosti, které poskytují pronájem stavebního nářadí. Co se týče pronájmu rozhodně se vyplatí. Jeho cena není příliš vysoká, ale je nutné nářadí vrátit v zachovalém stavu a kompletní. Vše samozřejmě záleží na dohodě s osobou nebo firmou, která nářadí pronajímá.

Firmy, které prodávají a pronajímají nářadí naleznete v každém větším městě v republice, dokonce i v některých velkých obchodech.

Vložil Vše pro stavbu | Štítek , , , , , | Zanechat komentář