České normy a tabulky

Normy ČSN

Všechny normy, které jsou zajišťovány normalizačním úřadem jsou platné pro všechny osoby v České republice. Normy, ve kterých jsou provedeny změny a které jsou úplně nové jsou ve většině případů zveřejněny na internetu.

Ostatní normy, které jsou dávno platné není možné na nějakých soukromých internetových stránkách nebo zveřejňovat, protože se jedná o trestný čin. Platné normy je samozřejmě nutno dodržovat. Tvorbu a vydávání norem v současné době zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Označení ČSN znamená Česká soustava norem, do tohoto názvu jsou zahrnuty všechny platné, změněné a dokonce i připravované nové normy. Každá norma je označena šestimístnou číslicí, která udává zařazení a širší hospodářský obor. V České republice jsou platné i převzaté Evropské normy, které se označují původním označením, za dvojtečkou, která je uvedena hned za číslicemi je označen rok vydání normy.

Od jistého roku zveřejnilo Ministerstvo financí a obchodu a průmyslu to, že všechny normy spadají pod Český normalizační institut, tak tomu platilo několik let až do chvíle, kdy byl opět funkčností pověřen jiný orgán. Český normalizační institut jako takový už bohužel neexistuje, jednalo se o příspěvkovou organizaci, která byla před lety zrušena a všechny její pravomoci převzali jiné orgány.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Dodržované normy a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.