České normy a tabulky

Archív kategorií: Zákony

Český normalizační institut

Český normalizační institut byla státní příspěvková organizace, která byla v roce 2008 zrušena rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušena. Díky rozhodnutí Ministerstva obchodu a průmyslu byla tato příspěvková organizace pověřena zajišťovat tvorbu, vydávání a pravidelné zveřejňování českých technických norem.

V současné době zajišťuje tuto činnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Norma je směrnice či pravidlo, které je nutné dodržovat, jeho dodržování je závazné.

Co se týče technických norem, tak ty přesně zaručují, že je výrobek vyroben podle požadovaných vlastností, provedení a podle požadovaného tvaru a že je postup práce opravdu uskutečněn tak, jak má být uskutečněn. Všechny normy jsou k dispozici na úřadě. Pokud máte pocit, že jsou dohledatelné na internetu, tak je vaše domněnka špatná. Na internetu mohou být zveřejněny pouze normy, které se týkají změn či úplně nových norem.

Zveřejnění jiných norem je trestné a nezákonné. Český normalizační institut sídlil v Praze na ulici Biskupský dvůr. Jak už bylo řečeno, tak ho nahradil jiný úřad, který byl pověřen všemi náležitostmi a také určitou zodpovědností.

Vložil Zákony | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Právní norma

Právní normy jsou závazná pravidla chování, které má povinnost dodržovat každý občan České republiky, jsou státem uznanou formou předpisů a jejich dodržování je vynutitelné státní mocí. To v praxi znamená, že nedodržování právních norem je trestné. Právní norma jako taková je obvykle rozdělována do tří základních složek.

Tyto tři složky jsou vyjádřeny ve dvou větách, kde jim není příliš rozumět a proto ani nestojí za zmínku. Složky se dělí na dispozici, hypotézu a sankci. Už podle těchto názvů vyplývá oč se jedná.

Dispozice je vyjádření příkazu nebo povinnosti dané státem, v případě, že někdo najde ztracenou věc je nucen ji vrátit původnímu majiteli. Toto je pouze příklad dispozice. Poku tomu tak neučiní, tak nesplnil příkaz, zákon a může být trestně stíhán. Tak stejně je to i s krádeží cizího majetku.

Hypotéza je pouze tvrzení, které potvrzuje platnost dispozice. Nakonec je sankce, která je uplatněna v případě, že osoba, která má plnit své dispozice – povinnost je neplní. V tu chvíli může přijít trest a to ve dvou formách. Finanční nebo rovnou vězeňský. Vzhledem k tomu, že v naší republice není povolen trest smrti, tak se tato varianta vylučuje a s největší pravděpodobností ještě několik let bude vylučována.

Vložil Zákony | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Stavební zákon

Stavební zákon by měl znát alespoň částečně ten, kdo se chystá nejen stavět, ale i rekonstruovat nebo provádět přístavbu a to jak na domě, tak i v bytě. Některé změny je totiž nutné hlásit na stavebním úřadě nebo je nutné na ně mít dokonce povolení.

Ve stavebním zákonu je detailně rozepsáno, na které úpravy či stavby je nutné mít povolení a které stačí pouze ohlásit. V případě, že si kdokoli neví rady se stavebním zákonem, tak je nutné obrátit se právě na stavební dozor, který detailně vysvětlí co je nutné udělat případně na celou stavbu dohlédne a vše zařídí na stavebním úřadě.

Pokud nedochází k výrazným zásahům do objektu – vybourání stěny v domě či bytě, tak není nutné mít ani povolení, ani nic hlásit. Jedná se zejména o malování či údržbu stěn, výměnu kuchyňské linky nebo vany a oken. Jedná se totiž o udržovací práce, které nijak nemění navrhovaný objekt, ale pouze ho zvelebují. Povolení je nutné právě ve chvíli, kdy se chystáte učinit větší zásah do interiéru domu či bytu. Tzn. vybourání stěny, přístavba domu, garáže nebo balkonu, rozvod elektroinstalace či plynu.

V tomto případě je nutné, aby těsně po dokončení stavby přišla ze stavebního úřadu revize, která stavbu či změnu schválí.

Vložil Zákony | Štítek , , , , | Zanechat komentář