České normy a tabulky

Archív kategorií: Normy na internetu

Emisní normy euro tabulka

V důsledku přísných předpisů se v současné době zlepšují emisní charakteristiky automobilů. Směrodatný je velký technický průkaz vozu, kde naleznete v kolonce emise číslo automobilové směrnice. Podle této směrnice se můžete orientovat v Euro tabulce, kde naleznete normu Euro, kterou plní motor vašeho vozu.

Dříve si spousta lidí, když ještě nebylo v technickém průkazu vozidla zadáno číslo směrnice zajeli pouze do Stanice měření emisí a tam mechanici zjistily údaje. Dnes to ale už není možné, protože hodnoty pro směrnice jsou určovány při homologaci na speciálním přístroji, dynamometu, který je v určování velice přesný.

Také se jedná o velice drahý a na obsluhu složitý přístroj, ke kterému je nutné mít patřičné osvědčení. Bez osvědčení není možné stroj obsluhovat. Samozřejmě je nutné dle směrnice zaplatit určitý poplatek. Poplatek je vypočítán z toho, jakou směrnici Euro váš automobil plní. Vše se také odráží od roku výroby vašeho vozu. Pokud se v průkazu nenachází žádná směrnice podle které by bylo možné se orientovat v tabulce, tak je nutné obrátit se na poradnu Státní technické kontroly, která nejen že pravidelně kontroluje stav vozidla, ale i to, zda byl zaplacen emisní poplatek.

Emisní poplatky, které jsou určeny v tabulkách neplatí jen pro osobní automobily, ale i pro nákladní vozy nebo autobusy.

Vložil Normy na internetu | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Normy online

Normy online, které naleznete na internetu jsou buď úplně nově stanovené normy nebo jsou v některých bodech provedeny změny. Normy jako takové prostě není možné na internetu zveřejnit, stahovat je nebo něco podobného. Ty které jsou k dispozici jsou právě ty upravené nebo nové.

Veškeré jiné zveřejňování platných norem je trestné a důkladně sledované. Pokud ale máte zájem o nahlédnutí do norem je nutné navštívit normalizační institut, nejlépe úřad pro technickou normalizaci, kde jsou všechny doposud schválené normy k dispozici. Jediné co je k dispozici na internetu je vyhledávání v normách.

Můžete si tak bez problémů zjistit, které znaky odpovídají jakým normám. Je však nutné znát označení normy, její název, klíčová slova nebo třídicí znak. Třídicí znaky jsou jako jediné k dispozici online, ale nikoli ke stažení. Samotné internetové stránky, které zveřejňují úpravy v normách nebo jejich změny musí vlastnit povolení, bez kterého je okamžitě patřičná osoba trestně stíhána a postižena opravu vysokou pokutou.

Normy jsou samozřejmě platné pro všechny občany České republiky, v zahraničí se o tyto normy stará několik jiných společností a rovněž jsou v republice zavedeny normy, které jsou platné v zahraničí. Porušování norem je velice přísně trestně stíháno a dokonce někdy až odnětím svobody.

Vložil Normy na internetu | Štítek , , , , , , | Zanechat komentář

Normy ČSN zdarma ke stažení

V současné době nejsou normy Českého normalizačního institutu k dispozici na internetu ke stažení zdarma. Ke zveřejnění norem a k jejich stažení je nutné mít povolení od příslušného orgánu a to obvykle není možné a dokonce ani tak jednoduché získat, protože podle právní úpravy, která je platná pro Českou republiku není možné zveřejňovat normy.

V případě, že si majitel webových stránek zveřejní na svých stránkách platné normy a ještě k tomu je možné, aby si je široká veřejnost stahovala, tak se jedná o porušení zákona, které je trestně a finančně stíháno.

Odlišná situace ale je, když jsou normy upravovány nebo v případě, že jsou zveřejněny nové normy. V tomto případě normalizační institut vydává povolení, že je možné úpravy v normách zveřejnit, ale není možné je stáhnout do počítače zdarma.

Pokud ale skutečně zapátráte na internetu, tak máte možnost se dostat na stránky, kde jsou zveřejněny normy za určitý poplatek. Cena jedné složky norem stojí asi 500Kč, ale rozhodně tyto stránky nejsou ověřené a tak není známo, zda-li se nejedná o podvod.

Dále je možné normy získat přímo na normalizačním úřadu, kde jsou k dispozici opravdu každému a to dokonce bez poplatku. Jen cesta k jejich získání není tak pohodlná.

Vložil Normy na internetu | Štítek , , , , | Zanechat komentář