České normy a tabulky

Archív kategorií: Dodržované normy

Normy ČSN

Všechny normy, které jsou zajišťovány normalizačním úřadem jsou platné pro všechny osoby v České republice. Normy, ve kterých jsou provedeny změny a které jsou úplně nové jsou ve většině případů zveřejněny na internetu.

Ostatní normy, které jsou dávno platné není možné na nějakých soukromých internetových stránkách nebo zveřejňovat, protože se jedná o trestný čin. Platné normy je samozřejmě nutno dodržovat. Tvorbu a vydávání norem v současné době zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Označení ČSN znamená Česká soustava norem, do tohoto názvu jsou zahrnuty všechny platné, změněné a dokonce i připravované nové normy. Každá norma je označena šestimístnou číslicí, která udává zařazení a širší hospodářský obor. V České republice jsou platné i převzaté Evropské normy, které se označují původním označením, za dvojtečkou, která je uvedena hned za číslicemi je označen rok vydání normy.

Od jistého roku zveřejnilo Ministerstvo financí a obchodu a průmyslu to, že všechny normy spadají pod Český normalizační institut, tak tomu platilo několik let až do chvíle, kdy byl opět funkčností pověřen jiný orgán. Český normalizační institut jako takový už bohužel neexistuje, jednalo se o příspěvkovou organizaci, která byla před lety zrušena a všechny její pravomoci převzali jiné orgány.

Vložil Dodržované normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

ISO normy

Zkratka ISO je název pro mezinárodní organizaci, která se zabývá tvorbou norem. Normy je možné si obstarat na Českém normalizačním institutu, kde je zároveň možné sjednat si poradenství, které zajistí to správné rozhodnutí, zda si zakoupit ISO či ne. Jak je jistě všem známo, tak všechno něco stojí a není tomu jinak ani u těchto mezinárodních norem.

Cena není jednotná, ale odráží se od požadované normy. Norem ISO je obrovská spousta a obvykle se normy týkají systému řízení a jejich aplikaci v praxi, ve společnosti jako takové. Certifikáty ISO zajišťují že společnost zaručuje tu nejvyšší kvalitu prodávaných výrobků, jejich vysokou jakost a splňuje všechny požadavky.

V praxi to znamená, že firma dodává své služby v kvalitě přesně podle objednávky a nedochází k žádnému nedorozumění mezi podnikem a klientem. Firmy, které jsou vlastníky ISO se najdou v České republice jen výjimečně.

Obvykle české společnosti nedosahují takové kvality a takové pracovní morálky, aby byli hodni tohoto certifikátu. Samozřejmě je nutné rozlišovat klasické české firmy a zahraniční firmy, které mají celosvětově několik desítek poboček.

Většina firem, které jsou zahraniční a své pobočky mají právě u nás, jsou držiteli certifikátu ISO. Další věc je, že ne všechny české firmy mají na certifikát peníze.

Vložil Dodržované normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Technické normy

Technické normy jsou určité požadavky, které stanovují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost nebo ochranu a zdraví. Technická norma jako taková působí ve státě jako pravidlo, které je závazné, stanovuje přesné provedení nebo vlastnosti objektu, jeho tvar nebo uspořádání podle postupů práce a jeho způsobu provedení podle řádně zpracované technické dokumentace. Stanoveny jsou normy platné pro Českou republiku, tak normy mezinárodní. Ústředním orgánem, který se stará o správný chod norem je Úřad pro technickou normalizaci. Seznam technických norem se dá najít nejen na internetových stránkách České normy, ale případně je možné se o jejich platnosti informovat.

Tyto stránky jsou aktualizovány téměř každý měsíc a tak je předpokládáno, že jsou informace platné. Normy jsou zde zařazeny do jednotlivých přehledných kategorií. V kategorii norem stavba a energie naleznete všechny momentálně dostupné normy z oboru stavebnictví.

V technických normách jsou zahrnuty nejen informace o tom, jak by měl výrobek vypadat, ale především jeho technické požadavky, jeho technické předpisy, které se musí řídit technickou normou. Všechny výrobky jsou opatřeny autorským zákonem, která jsou chráněna speciálním ustanovením, není tedy dovolené je porušovat nebo jakkoli měnit.

Tak stejně tomu platí i v jiných státech v rámci vyvážení českých výrobků.

Vložil Dodržované normy | Štítek , , , , | Zanechat komentář